Onze aanpak

JOUW SUCCES IS ONS DOEL!

VITALE MENSEN ZIJN SUCCESVOLLER EN GELUKKIGER.

Vanuit eigen verantwoordelijkheid, op basis van kennis en (zelf)inzicht en vanuit veiligheid en vertrouwen zal het verbeteren van de fysieke en mentale vitaliteit leiden tot een andere vorm van waardering op succes en geluk. Vitaliteit heeft duurzame inzetbaarheid en bevlogenheid tot gevolg. Intrinsieke motivatie is de aanzet tot de verandering. Een gedragsverandering – daar hebben we het immers over – vindt niet zomaar plaats. Dat heeft tijd en aandacht nodig. Wij kunnen jou ontzorgen op dit gebied.

ONZE AANPAK

Onze aanpak is praktisch, persoonlijk en resultaatgericht. Wij gaan uit van een integrale benadering, een positieve insteek en een stapsgewijze verandering. De integrale benadering houdt in dat wij zowel de fysieke als mentale vitaliteit, en ook de werk- en privéomstandigheden zullen beschouwen. De positieve insteek houdt in dat we vooral ingaan op de energiebronnen en motivatie. Bewustwording en inzicht zijn hierbij sleutelwoorden. Kleine veranderingen kunnen jou al vitaler maken en succesvoller in het functioneren. Door deze kleine veranderingen te vieren, zal de energie om te blijven investeren worden vergroot. 

Meer lezen? Klik dan hier.

Voor een grondige inventarisatie binnen organisaties gebruiken we –  naast een goed gesprek – een softwarepakket waarmee makkelijk real-time diepgaand inzicht wordt gecreëerd in de oorzaken achter werkbeleving en organisatorisch gedrag. Dankzij een slimme terugkoppeling van deze software op ieder niveau van de organisatie, kun jij en jouw team direct aan de slag met het resultaatgericht oplossen van oorzaken van stress en het verbeteren van vitaliteit op de werkvloer.

APK

Wij helpen jou met het inventariseren en in kaart brengen van de behoeftes en wensen op het gebied van vitaliteit.

ADVIES

Op basis van jouw behoeftes en wensen op het gebied van vitaliteit komen wij met een uitgewerkt plan van aanpak.

AANBOD

Wij helpen jou bij het zoeken van de meest geschikte partijen in de markt om jouw vitaliteitsdoelstelling te realiseren.