Waarom doen wij wat we doen?

Waarom doen wij wat we doen?

Of laten we de vraag omkeren: waarom doe jij wat je doet?   Dan hebben we het over jouw drijfveren. Drijfveren zijn je beweegredenen om iets te doen. Drijfveren zeggen iets over jouw motivatie, houding, voorkeur en waarden. Het is datgene wat jou beweegt om iets te doen of die keuze te maken. Wat beweegt iemand? Waarom heeft de een plezier in zijn werk en de ander minder?

Ken je jouw drijfveren? Ken je de kracht? Benut je jouw drijfveren in jouw privéleven en loopbaan?

Niet iedereen kent zijn drijfveren

Er zijn mensen die precies weten wat hun drijfveren zijn. Anderen hebben daarvan niet of nauwelijks een idee. Natuurlijk hebben ook die menen hun drijfveren, maar ze zijn zich er niet echt van bewust. Dingen worden gedaan omdat het zo hoort, omdat ze niet weet hoe het anders moet. En dit hoeft niet per se negatief te zijn. Het is tenslotte niet altijd noodzakelijk om je het waarom der dingen af te vragen. Zeker niet als iemand zich daar verder prettig bij voelt.

Bij andere mensen leidt het niet kennen van hun drijfveren tot een identiteitscrisis. Die mensen vragen zich wanhopig af: “Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?” Als dat voor jou het geval is, begin dan ieder geval met het onderzoeken van jouw drijfveren. Dat kun je zelfstandig doen, of je daarin laten begeleiden. Door ons, of andere coaches of trainers.

Verschillende drijfveren

Er zijn verschillende drijfveren te onderscheiden; een heel woud van beweegredenen die vaak in combinatie worden toegepast. Financiële beloningen wordt dan bijvoorbeeld gekoppeld aan status en erkenning of zelfontwikkeling aan creativiteit en onafhankelijkheid.

 • Afwisseling, waarbij veel verschillende soorten activiteiten worden nagestreefd.
 • Altruïsme, waarbij mensen waarde hechten aan het geluk van anderen of het grotere geheel.
 • Arbeidsomstandigheden, waarbij een mooie werkplek, locatie of fijne werkomstandigheden belangrijk zijn.
 • Autonomie, waarbij men onafhankelijk beslissingen wil nemen.
 • Balans tussen werk en privé, waarbij het werkleven goed samen kan gaan met het privéleven en de vrije tijd.
 • Creativiteit, waarbij nieuwe ideeën en producten ontwikkelen voor motivatie zorgt.
 • Erkenning, waarbij de behoefte sterk aanwezig is om gezien te worden en ertoe te doen
 • Financiële beloningen, waarbij je waarde hecht aan een hoog inkomen of het kopen van veel spullen.
 • Invloed, waarbij mensen waarde hechten aan het aansturen van anderen en invloed hebben op de besluitvorming.
 • Macht, waarbij mensen invloed belangrijk vinden en het leiden van gebeurtenissen.
 • Onafhankelijkheid, waarbij mensen graag zelfstandig werken en dat er veel waarde wordt gehecht aan op de eigen manier en op eigen voorwaarden kunnen werken.
 • Status, waarbij indruk maken en aanzien een motivatie zijn.
 • Structuur, waarbij mensen de voorkeur geven aan werk met vaste routines en activiteiten.
 • Zekerheid, waarbij mensen motivatie kunnen krijgen door het verkrijgen van een zekerheid op lange termijn, zoals het opbouwen van een pensioen, een eigen huis kunnen kopen of het hebben van een vast inkomen.
 • Zelfontwikkeling, waarbij mensen de voorkeur geven aan werk waarbij er ruimte is om jezelf verder te kunnen ontwikkelen.
VRAAG: Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren?
We zouden het leuk vinden als je die met ons wilt delen.

Drijfveren kunnen veranderen

Drijfveren kunnen in de loop der tijd veranderen. Ze kunnen opeens veel minder prominent aanwezig zijn dan voorheen. Jullie kennen vast wel iemand (of ben jij die persoon misschien zelf wel) die altijd in de veronderstelling is geweest dat beloning en status de voornaamste drijfveren waren, maar ondanks een prima baan en een uitstekend salaris, toch niet helemaal gelukkig is met zijn carrière… Persoonlijke drijfveren vragen diep van binnen om aandacht. Deze persoon bedenkt zich bijvoorbeeld dat hij eigenlijk altijd iets had willen betekenen voor de mensheid, maar door zijn focus op inkomen en status is dat er volledig bij ingeschoten. Wanneer dat besef doorbreekt, is deze persoon wellicht zelf in staat om te verklaren waarom hij of zij minder gemotiveerd is. Vaak hebben mensen echter geen idee waarom zij ontevreden zijn. Het is dan zaak om erachter te komen welke drijfveren wel een rol spelen.

Wil jij weten hoe wij jou hierbij kunnen helpen?

Neem dan contact op met René of Esther.

www.vitality2improve.nl of https://www.instagram.com/vitality2improve/ of https://www.facebook.com/vitality2improve