What’s your key?!

Verandering van tijdperk
What’s your key?! Wat is jouw sleutel, om te (over)leven in het huidige tijdperk?!
We leven in een tijdperk van veranderingen. Of betreft het verandering van tijdperken? Volgens Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid) zitten we midden in een verandering van tijdperk.
Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt.

De mens staat niet langer centraal
De rode draad van zijn verhaal is dat alle maatschappelijke sectoren hun houdbaarheidsdatum naderen, omdat de mens niet langer centraal staat. Laat die maar even op je inwerken… de mens staat niet langer centraal! Juist…
Jan Rotmans geeft in zijn boek ‘Verandering van tijdperk’ een concreet en soms ontluisterend beeld van de heftige botsing tussen de gevestigde orde en de opkomende nieuwe orde. Dit boek laat zien wat ons te wachten staat en biedt inspiratie omdat in deze kantelperiode ieder individu en elk initiatief telt; eenieder kan juist nu het verschil maken.

What’s the key? Keep Educating Yourself!
Zonder het boek te lezen, maar gewoon met een portie GBV (Gezond Boeren Verstand) en kennis van de actualiteit, kunnen we op basis van bovenstaande al een paar conclusies trekken:

  • innovatie leidt vooralsnog vooral tot minder banen en nauwelijks tot nieuwe banen
  • veel banen ‘oude stijl’ verdwijnen
  • banen ‘nieuwe stijl’ kennen een veel hogere productiviteit als gevolg van de inzet van technologie, waardoor minder banen ‘nieuwe stijl’ nodig zijn.
  • functies zullen snel gaan veranderen. Je zal niet meer moeten leren voor een baan. Maar om vaardigheden te ontwikkelen.
  • Eigenschappen die computers niet hebben, worden steeds belangrijker: creativiteit, mensenkennis, analytisch vermogen, intuitie, communicatieve vaardigheden, flexibiliteit, etc.

Hoe zetten we de mens weer centraal?
‘Een leven lang leren’ lijkt de nieuwe norm te worden. Zowel werknemers als werkgevers zullen flexibiliteit moeten nastreven. Om snel te kunnen reageren op veranderingen. En om toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Maar… hoe zetten we hierbij de mens weer centraal?
Ik ben er van overtuigd dat een eerste elangijke stap kan worden gezet door aandacht. Door middel van coaching of training. Door met iemand in gesprek te gaan. Waar loopt je tegenaan? Waarvan krijg je energie en waarvan juist niet? Waar maak je je zorgen over? Wat zou je het liefst willen doen? En dat soort vragen meer. Hele belangrijke vragen voor het fundament van je verdure leven. Het leven dat jij wilt leven!
En vanuit daar, met behulp van een op maat programma, kan iemand zijn nieuwe toekomst gaan bouwen. Of finetunen. Neem het heft in eigen handen! Ga niet wachten of dat er misschien wel iets moois staat te gebeuren. Creëer het zelf!

Ik las een mooie quote die bovenstaande wat mij betreft geweldig onderstreept:
Making a big life change is pretty scary.
But, know what’s even scarier? Regret…

=> Wil je weten wat ik hier voor je in kan betekenen? Neem dan contact met me op. Ik heb zelf deze reis ook gemaakt. Ik ben nog steeds op reis. Iedere dag weer. Want – dat heb je hier boven kunnen lezen – alles is immers continu in beweging. Dus ik ook. En mijn omgeving ook. Ik kom mooie mensen tegen op mijn reis. Wanneet treffen wij elkaar?

Esther2improve

What doesn’t kill you, makes you stronger
Een gevleugelde uitspraak, dat bijna een cliché is geworden… What doesn’t kill you, makes you strenger. Toch is deze uitspraak van Nietzsche een hele rake. De psychotherapie heeft hier zelfs een naam aan gehangen: posttraumatische groei. Een universele term voor het gegeven dat we betere mensen worden en gelukkiger door onze problemen en angsten onder ogen te zien.
Eerst is er ongeloof en shock. Grote verliezen en tegenslagen horen bij het leven. In onze psyche houden we daar alleen geen rekening mee. Kenmerkend voor verlies is dat je heel erg op jezelf wordt teruggeworpen. En daarin schuilt meteen de kracht die tegenslag kan hebben. Want als je op jezelf wordt teruggeworpen, komen onvermijdelijke grote vragen. Wat zijn de opvattingen over jezelf? Over het leven en de dood. Over liefde en relaties. En ook over geluk, de toekomst en perspectieven. Het zijn vragen waar je doorgaans niet bij stilstaat.

Moet je dan altijd een tegenslag meemaken voor je kan groeien?
Nee, dat zeker niet. Een situatie kan maken dat je tot jezelf komt. Dat je ruimte voor jezelf gaat pakken. De ruimte om illusies los te laten. Ruimte om te voelen. Ruimte om mogelijkheden te zien. Ruimte om te gaan leven in plaats van te overleven.
Wie lering trekt uit nare dingen, kan zijn leven naar een hoger plan trekken.

En dan een mooie quote van Nelson Mandela om mee af te sluiten:
I never loose.
I either win. Or learn…