Lees de privacy en cookieverklaring van Vitality2improve
16733
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-16733,theme-bridge,cookies-not-set,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vitality2improve, gevestigd aan de Marketentsterlaan 85, 3454 WP De Meern, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring conform de richtlijnen van de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze activiteiten en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

 

Vitality2improve gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Contactgegevens

Website: www.vitality2improve.nl
Adres: Marketentsterlaan 85, 3454 WP De Meern
Telefoon: 06-46183348 (Esther) of 06-21170910 (René)

Email: [email protected] of [email protected]

Esther van Rijnsoever – Ockeloen is de Functionaris Gegevensbescherming van Vitality2improve. Zij is te bereiken via [email protected].

 

Persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken

Vitality2improve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Eventueel gegevens werkgever (i.v.m. opdrachtverstrekking/ facturatie)

– Zonodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van onze diensten

– Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer je contact met ons opneemt. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vitality2improve verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– (mentale) gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de trainingen/ consulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Vitality2improve.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vitality2improve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

– Het aanbieden van diensten en het sturen van nieuwsbrieven en informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het registeren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van gebruik van de website

– Onze bedrijfsvoering – het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vitality2improve neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vitality2improve) tussen zit. Vitality2improve gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vitality2improve bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens > Fiscale bewaartermijn 7 jaar
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie > Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten > 15 jaar > Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vitality2improve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vitality2improve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vitality2improve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van en zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Vitality2improve  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of verbruik, past Vitality2improve  passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dat via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij aangifte. Vitality2improve  neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang voor onbevoegden.

 

Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Vitality2improve  kan jouw gegevens met anderen delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Vitality2improve  verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te doen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

 

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vitality2improve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]

 

Privacybeleid van derden
Op de website van Vitality2improve kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de Vitality2improve behorende websites. Vitality2improve kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

 

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor bovengenoemd telefoonnummer of (e-mail) adres gebruiken

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 september 2018.
Vitality
2improve behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.