Iedereen zou moeten boksen bij jullie!

Iedereen zou moeten boksen bij jullie!

Zomaar een uitspraak van een tevreden opdrachtgever, waar als gevolg van 6 trainingen langdurige uitval van een medewerker is voorkomen. Deze medewerker kreeg door de individuele trainingen inzicht in zijn eigen gevoel en (incongruent) handelen, is het gesprek met de manager aangegaan, er zijn een paar elementen aangepast en afspraken gemaakt en… deze medewerker floreert weer. Hoe gaaf is dat!? Wij zijn zo brutaal om te zeggen: iedereen zou moeten boksen bij jullie!

Wil jij ook jouw succes voor elkaar boksen?

In onze persoonsgerichte trajecten ligt de nadruk op handelingsgericht leren en ervaringsgericht werken. Onder leiding van ervaren trainers wissel je ervaringen en vraagstukken uit en wordt er gewerkt met praktische oefeningen tijdens de training en waar nodig ‘huiswerkopdrachten’ om te verdiepen.

Er worden verschillende werkvormen ingezet om het leereffect te vergroten. Daarbij kunnen ook fysieke oefeningen worden gebruikt. De oefeningen en huiswerkopdrachten worden geanalyseerd en besproken: je krijgt praktische tips en bruikbare suggesties die jou in staat stellen om jouw gedrag, vaardigheden en communicatie te verbeteren en te versterken. En dat gaan we ook doorleven en doorvoelen tijdens de training!

Aan het eind van het traject stel je een persoonlijk actieplan op: jouw voornemens zijn natuurlijk niet vrijblijvend, maar worden omgezet naar concrete acties in jouw dagelijkse leven.

 

Meer weten?

In deze flipbook kun je het volledige aanbod van Vitality2improve terugvinden.

Of neem contact op met René of Esther, om een casus of vraagstuk voor te leggen, zodat samen bepaald kan worden of en zo ja, op welke manier Vitality2improve daarbij kan helpen.

 

#vitaliteit #welbevinden #werkplezier #werkgeluk #boksen #nietpratenmaardoen #veranderen #vitality2improve