Groeien als individu en team

Groeien als individu en team

Wij maken graag gebruik van de piramide van Lencioni. Deze piramide is een model dat zonder wollig taalgebruik de vinger op de zere plek legt binnen de organisatie. Waar staakt de teamontwikkeling en is dus werk aan de winkel!? Dat is waar zowel de individuele medewerkers als het team kunnen graag groeien.

De 5 frustraties van teamwork

De piramide wordt uitgelegd en toegepast in het boek De 5 frustraties van teamwork uit 2002. Hierin stelt Lencioni dat een goed functionerend team in vijf lagen wordt opgebouwd. Deze lagen zijn:

 1. Vertrouwen
 2. Conflicten
 3. Betrokkenheid
 4. Verantwoordelijkheid
 5. Resultaten
Bron: https://www.coachcenter.nl/inspiratie/lencioni-en-de-vijf-frustraties-van-teamwork-piramide-van-lencioni/

De vijf pijnpunten die Lencioni beschrijft in z’n boek zijn achtereenvolgens:

 1. Gebrek aan vertrouwen
  Zonder onderling vertrouwen is gezonde samenwerking onmogelijk. Teamleden moeten zich vrij voelen zich kwetsbaar op te stellen zonder dat er misbruik van wordt gemaakt.

  Vertrouwen is dé basis van elke relatie, zeker ook in teamwork.

 2. Angst voor confrontatie
  Zonder vertrouwen is een team niet bereid open en constructief een conflict aan te gaan. Er heerst enkel een kunstmatige harmonie.

  Denk aan teamleden die elkaar ontlopen of kritiek niet rechtstreeks uitten maar altijd via anderen. Of aan onderwerpen die niet besproken worden, uit angst voor escalatie.

 3. Gebrek aan betrokkenheid
  Door een gebrek aan gezonde confrontatie worden beslissingen maar door een klein deel van het team genomen. Daarom is het aangaan van conflicten zo belangrijk; het vergroot de betrokkenheid. Iedereen heeft zijn inbreng gehad en er ontstaat een breed gedragen consensus.

  Je herkent ze wel: teamleden die tijdens een vergadering niets zeggen maar waarvan je weet: die zijn het hier niet meer eens.

 4. Mijden van verantwoordelijkheid
  Middelmatigheid is voor elke organisatie een bedreiging. Teamleden die nooit een extra taak op zich nemen of verantwoordelijkheden afschuiven geven een duidelijk signaal: ik ben afgehaakt.

  Matig functioneren, net genoeg doen, elkaar niet aanspreken; het zijn symptomen van een team dat verantwoordelijkheden uit de weg gaat.

 5. Weinig aandacht voor resultaat
  Wanneer ieder teamlid op z’n eilandje zit en er geen idee meer bestaat van een visie of doel zullen de resultaten tegenvallen. Het eigen belang (ego, carrièreplanning e.d.) staat dan boven het belang van de organisatie.

Teamwork is niet vanzelfsprekend

Regelmatig worden wij bij organisaties gevraagd om een training of workshop te verzorgen, omdat de communicatie of samenwerking niet goed verloopt, en als gevolg daarvan de resultaten achterblijven en ziekteverzuim en het verloop van personeel toeneemt.

Denk bijvoorbeeld aan collega’s die elkaar ontlopen, extra taken die niet worden opgepakt of een te hoog ziekteverzuim en het uitblijven van vervanging. Of wat denk je van collega’s die over elkaars grenzen heengaan of dat steeds het steeds dezelfde mensen zijn die beslissingen nemen?

Nou, genoeg voorbeelden. De alarmbellen gaan af, maar wat te doen? Waar begin je?

Wij vinden het van belang om zowel van de opdrachtgever als van de medewerkers te horen hoe een situatie is ontstaan of wat er is voorgevallen. Een eerste stap is dan ook om intakegesprekken te gaan inplannen, ook met medewerkers. Bij voorkeur allemaal. Daarmee voelen de medewerkers zich ook gezien en gehoord. En krijgen wij zicht op lastige situaties en de omgeving. Tegelijkertijd kunnen we ook ophalen wat iedereen door de training of workshop hoopt te bereiken. Dat maken we heel concreet; ook hoe we het uiteindelijk kunnen meten en evalueren.

Aan de hand van de piramide van Lencioni gaan we terug naar de basis van al het teamwerk: vertrouwen. Want: zonder onderling vertrouwen functioneert een team niet!

Niet praten, maar doen!

Onze aanpak is praktisch, persoonlijk en resultaatgericht. Wij gaan uit van een integrale benadering, een positieve insteek en een stapsgewijze verandering. De integrale benadering houdt in dat wij zowel de fysieke als mentale vitaliteit, en ook de werk- en privéomstandigheden zullen beschouwen, als dat aan de orde is. De positieve insteek houdt in dat we vooral ingaan op de energiebronnen en motivatie. Bewustwording en inzicht zijn hierbij sleutelwoorden. Kleine veranderingen kunnen jou al vitaler maken en succesvoller in het functioneren. Door deze kleine veranderingen te vieren, zal de energie om te blijven investeren worden vergroot.

Er worden verschillende werkvormen ingezet om het leereffect van de medewerker en het team te vergroten. Daarbij kunnen ook fysieke oefeningen worden gebruikt, waarbij je voornamelijk aan boksen moet denken.

 

Wat zeggen onze klanten?

“Jazeker, het was anders dan alle andere trainingen die ik heb gevolgd. Boodschap blijft goed hangen”.

“Wat een toffe training!!”

“Leuke interactieve training met elkaar!”

“Leuke training. Vooral de combinatie met oefeningen en beweging houd het interactief, makkelijker mee te doen dan 3uur alleen theorie”.

Wil je meer weten over de trainingen en workshops van Vitality2improve?

Neem dan contact op met René of Esther.

www.vitality2improve.nl of https://www.instagram.com/vitality2improve/ of https://www.facebook.com/vitality2improve