Je hebt altijd een keuze

Je hebt altijd een keuze

Dit klinkt als een dooddoener, maar het is echt zo! Of je nu ergens voor of tegen bent. Je hebt altijd een keuze. Of je gelooft dat iets onterecht is of niet. Je hebt altijd een keuze. En hoewel je de onmiddellijke omstandigheden misschien niet kunt veranderen, kun je wel altijd kiezen hoe je je ertoe wilt verhouden.

Soms raken we zo overtuigd van één waarheid, dat we in een tunnelvisie terecht komen. Ons denken en ons gedrag wordt daardoor steeds minder flexibel. Terwijl de situatie dat wel van je vraagt… We zijn geneigd om de buitenwereld te willen controleren, terwijl werkelijke regie in de afstemming met je binnenwereld ligt. Want zolang er bewustzijn is, behouden we de ruimte om te kiezen wie we willen zijn en te doen wat het meeste bijdraagt daaraan.

Waar kies ik voor?!

Een van onze opdrachten heet Waar kies ik voor?! Het nemen van beslissingen heeft grote invloed op het behalen van persoonlijke doelstellingen. Je hebt als persoon oneindige mogelijkheden om te benutten. Een belangrijke verantwoordelijkheid tegenover jezelf is helder krijgen wat je wilt. En dat is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan het nemen van beslissingen.

Wanneer je volkomen helder hebt wie je bent, wat je wilt en waar je heen wilt, maakt dat je 10x zoveel en sneller doelen zult bereiken dan een gemiddeld persoon. Weten wat je wilt en inzicht in de meerwaarde én consequenties die hieraan gekoppeld zijn, is de eerste stap in de richting van het bereiken van je (persoonlijke) doelen. Succes ontstaat wanneer je ontdekt wat je graag doet en je er met hart en ziel aan kunt werken om er steeds beter in te worden. Vanuit deze visie is het maken van beslissingen een bewuste en vastberaden vaardigheid. 

Twijfel

Een keuze maken, en daar vervolgens aan trouw blijven, is voor veel mensen moeilijk. De grootste boosdoener daarvoor is twijfel. Twijfel zorgt dat je blijft staan of wel spreekwoordelijk in beweging komt, maar het momentum mist. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat twijfel méér energie van je vraagt dan goed voor je is: twijfel zorgt voor onnodige stress.

Twijfel heeft echter ook een functie, het is een alarmsignaal dat afgaat bij de aanwezigheid van angst. Het is van belang te onderzoeken waar je werkelijk bang voor bent. Want iedere angst geeft je de mogelijkheid om te groeien in vertrouwen en overgave. Twijfel is een uitnodiging om de grenzen van je comfortzone te onderzoeken. Toeslaande twijfel signaleert een bepaald tekort in je leven, dit kan gaan om ervaring, kennis of ondersteuning uit jouw omgeving. Je weet bij twijfel dat het tijd is om hulp te vragen. Twijfel is ook een uitnodiging om je eigen-wijsheid te onderzoeken. Soms heb je fases in je leven dat je heel erg overtuigd bent van je eigen gelijk. Helaas belemmert dit je staat om te groeien, te leren en jezelf te ontwikkelen. Door twijfel word je gedwongen om de juiste prioriteiten te stellen. Kortom, twijfel zorgt voor een actieve onderzoekende houding. Grijp deze kans aan om de periode van twijfel zo kort en efficiënt mogelijk te gebruiken.

Existentiële twijfel

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van twijfel op bijvoorbeeld stress. Die onderzoeken richten zich vooral op existentiële twijfel.

Wat is existentiële twijfel? Existentiële twijfel verwijst naar die momenten waarop je je eigen bestaan in twijfel trekt. Ze hebben de neiging om onverwacht te gebeuren en beïnvloeden de manier waarop je het leven ziet. Deze dilemma’s – want daar hebben we het over – kunnen worden opgedeeld in zeven thema’s:

 1. Sociale druk
 2. Tijdsdruk
 3. Te veel keuze/ alles willen
 4. Twijfel en ontevredenheid
 5. Zingeving
 6. Authenticiteit/ sociale vergelijking
 7. Fysieke en emotionele klachten

Hoe meer vrijheid we hebben gekregen, hoe meer existentiële twijfel opkomt. Existentiële twijfel is voor een groot deel een luxeprobleem. In de westerse wereld staan we gemiddeld genomen op de top van de piramide van Maslow (een hiërarchische volgorde van menselijke behoeftes). Mensen die vast zitten in de onderste laag van die piramide – en dus voornamelijk behoeftes hebben als eten, drinken en een dak boven het hoofd – komen helemaal niet toe aan existentiële twijfel.

 

Kies jij voor jezelf?

Wij hebben een paar vragen voor je, die een specifieke kern van bewustzijn belichten als het gaat om keuzes. En dan natuurlijk de keuzes die goed zijn voor jou!

 • Wat ervaar jij op het moment als uitdagend?
 • Welke keuze zou je willen maken? Wat is jouw eerste neiging?
 • Wat draagt het meeste bij aan het realiseren van jouw keuze?
 • Wat houdt je in stand, als je de keuze niet maakt?
 • Wat mag je leren uit deze situatie?

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Tijdens onze oefening Waar kies ik voor?! begeleiden wij jou tijdens het proces, om een voorgenomen keuze te doorleven. Aan het einde van de oefening zijn dit de resultaten:

 • inzicht in en voelen van de meerwaarde van het nemen van de beslissing
 • letterlijk zien/ ervaren hoever de keuze je vooruit kan brengen 
 • ervaren hoe het is om te vechten voor jezelf (de keuze is gemaakt!)
 • inzicht krijgen en voelen van de consequenties van het niet nemen van de beslissing
 • letterlijk zien/ ervaren hoever je achteruit kan gaan als alles blijft zoals het is
 • ervaren hoe het is om te vechten tegen de ‘nachtmerrie’ (in casu: als alles blijft zoals het is)
 • leren luisteren naar en handelen naar dat wat er in je omgaat

 

Contact

Het geheim van jouw toekomst, van jouw geluk en jouw groei ligt in de afstemming met jezelf. Hopelijk heeft dit artikel jou voor nu geïnspireerd. Wil jij begeleid worden bij jouw persoonlijke ontwikkeling en groei? Neem dan contact op met René of Esther.

www.vitality2improve.nl of https://www.instagram.com/vitality2improve/ of https://www.facebook.com/vitality2improve