Waarderen en gewaardeerd worden

Waarderen en gewaardeerd worden. Dat begint met reflectie en zelfreflectie.

Bij waardering moet ik altijd denken aan de piramide van Maslow. Ken je die nog?

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Piramide_van_Maslow

De behoeftehiërarchie van Maslow

Maslows behoeftehiërarchie ziet er als volgt uit:

  • Organische of lichamelijke behoeften, deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
  • Behoefte aan veiligheid en zekerheid, het individu gaat beveiliging zoeken in een georganiseerde kleine of grote groep. Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid.
  • Behoefte aan sociaal contact, behoefte aan vriendschap, liefde en positief-sociale relaties.
  • Behoefte aan waardering, erkenning en zelfrespect, die de competentie en het aanzien in groepsverband verhogen; het belang hechten aan de status in sociaal verband.
  • Behoefte aan zelfverwerkelijking of zelfactualisatie, is de behoefte om zijn persoonlijkheid en zijn mentale groeimogelijkheden te ontwikkelen en te waarderen. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.
  • Behoefte aan zelftranscendentie. In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie.

Basis voor gesprekken

Zonder dat wij deze behoeftepiramide bij de hand hebben, is het toch vaak een basis voor gesprekken als het gaat over waardering en zelfwaardering. We reflecteren, maar dagen ook zeker uit tot zelfreflectie. Wie waardeert jou? Waaruit blijkt die waardering? En wie waardeer jij? Wat doe jij om waardering te laten blijken?  Waaruit maak jij op dat je niet wordt gewaardeerd? En wat doet dat met jou? Na het ophalen van deze informatie gaan we doorgaans actief met de deelnemer aan de slag. Boksen! Letterlijk en figuurlijk kracht bij zetten.

Waardering is contextafhankelijk

Onderstaand gedicht illustreert mooi, dat waardering afhankelijk kan zijn van de context:

Een vader zei tegen zijn dochter:

‘Je bent cum laude afgestudeerd, hier is een Jeep die ik jaren geleden heb gekocht. Hij is nu behoorlijk oud. Maar voordat ik hem aan jou geef, breng hem dan naar de parkeerplaats voor tweedehands auto’s in het centrum en zeg dat ik hem wil verkopen en kijk hoeveel ze je ervoor bieden.’

De dochter ging naar de parkeerplaats voor gebruikte auto’s, ging terug naar haar vader en zei: ‘Ze boden me 1.000,- aan omdat ze zeiden dat de Jeep er al behoorlijk versleten uitziet.’

De vader zei: ‘Breng het maar naar het pandjeshuis.’

De dochter ging naar het pandjeshuis, keerde terug naar haar vader en zei: ‘Het pandjeshuis bood slechts 100,- omdat het een oude Jeep is.’

De vader vroeg zijn dochter om nu naar een Jeepclub te gaan en hen de Jeep te laten zien. De dochter nam de Jeep vervolgens mee naar de club, keerde terug en vertelde haar vader: ‘Sommige mensen in de club boden er 100.000,- voor omdat het een iconische Jeep is en door veel verzamelaars wordt gezocht.’

Nu zei de vader dit tegen zijn dochter: ‘De juiste plaats waardeert je op de juiste manier. Als je niet gewaardeerd wordt, wees dan niet boos, het betekent dat je op de verkeerde plaats bent. Degenen die jouw waarde kennen, zijn degenen die je waarderen. Verblijf nooit op een plek waar niemand je waarde ziet.’

– Auteur onbekend

 

Heb jij wel eens te maken gehad met een situatie dat jij je niet of minder gewaardeerd voelde? En was dat contextafhankelijk?

 

Wil jij reflecteren op waardering of een ander onderwerp?

Neem dan contact op met René of Esther.

www.vitality2improve.nl of https://www.instagram.com/vitality2improve/ of https://www.facebook.com/vitality2improve