De wetenschap van kwetsbaarheid

De wetenschap van kwetsbaarheid; individuele ontwikkeling in perspectief!

In Nederland worden deze slimme analyse methoden door verschillende marktpartijen uitgevoerd als aanvulling op hun bestaande diagnostisch instrumentarium. Zo ook door Vitality2improve!  Het gaat hier om de VRR en de PEM, die wij hieronder zullen uitleggen.

De MeasureMe analyse methode werkt aan de hand van een set van vragenlijsten en zal het MeasureMe algoritme aan de slag gaan om verbanden te leggen en deze middels een visueel dashboard terug te kunnen geven. Elk datapunt is te bekijken en kan op ingezoomd worden om de verbanden te zien tussen ogenschijnlijke losstaande eigenschappen. Hiermee kunnen nieuwe inzichten ontstaan voor het individu maar ook bijvoorbeeld alternatieve behandelplannen opgesteld worden.

Over MeasureMe

Het uitgangspunt van MeasureMe is het zich willen onderscheiden van wat er al is in de wereld van diagnostiek en assessments, door het individu intrinsiek inzichtelijk te maken, voor zichzelf en significante anderen als opvoeders, begeleidende organisaties en onderwijs/leerkracht.

Onze innovaties noemen we dan ook slimme analyse methoden, begeleid door een ontwikkelde methodiek gebaseerd op herkennen, erkennen en inzicht geven in eigen (patroon) ontwikkelingen van kwetsbaarheid, weerbaarheid en veerkracht. De analyse wordt samen met het individu geformuleerd en opgesteld op basis van data en informatie van het individu zelf. Deze data worden verkregen uit (online) vragenlijsten en gepubliceerd in persoonlijke dashboards. De data is eigendom van het individu en valt onder de AVG-wetgeving.

Ieder door MeasureMe geanalyseerd persoon heeft een eigen dashboard met een dynamische weergave van de eigen data.

 

De Vulnerability, Resilience, Risk Analysis (VRR)

Een slimme analyse methodiek om snel accurate informatie te leveren over Persoonlijke Kwetsbaarheid, Beschermende en Risicofactoren en Veerkracht. In een oogwenk worden oorzakelijke factoren in kwantificeerbare overzichten weergegeven. De slimme analyse methodiek laat real-time zien hoe de wisselwerking tussen persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht zich intrinsiek voltrekt. Omdat het om persoonlijke data gaat kan het individu zien en ervaren welke rol en appèls zijn kwetsbaarheid indicatoren drukken op, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en sociale support. Het individu heeft de beschikking over persoonlijke dashboards waar kwantificeerbare uitkomsten worden gevisualiseerd. De onderliggende AI-algoritmen creëren op een concrete en begrijpelijke wijze de uitkomsten geheel dynamisch. Het individu kan zelf gemakkelijk onderlinge relaties aanbrengen met aangeboden variabelen en parameters. Het individu krijgt direct inzicht in de wisselwerking tussen de onderwerpen en hoe het wel/niet of effectief-ineffectief gebruik maakt van zijn veerkracht. Op de achtergrond werken verschillende toepassingen uit wiskunde, statistiek en algoritmen (AI) waardoor kwantificeerbare data inzichtelijk en direct toepasbaar zijn.

De wetenschap van kwetsbaarheid

Na een aantal duizend individuele trials hebben we kunnen ontdekken dat de vindplaats voor weerbaarheid ligt in de wisselwerking tussen kwetsbaarheid en veerkracht.

 

De Personal Employability Mapping (PEM)

De PEM is een observatieanalyse, gericht op de ontwikkeling de persoonlijke- en economische relevantie van het individu (formatief). PEM is gebaseerd op voornamelijk (intrinsiek) herleidbare persoonskenmerken. MeasureMe spreekt over ‘beschikbare persoonlijke domeinen’ zoals:

  • Taakgericht
  • Mensgericht
  • Onderzoekend
  • Behoudend

MeasureMe ziet dit ook als cultuurkenmerken die een individu intrinsiek heeft en gebruikt. Tegelijkertijd verzamelt PEM ook individuele data over de intrinsiek gelegen persoonlijke en kenmerkende vaardigheden, zoals:

  • Sociaal
  • Ondernemend
  • Commercieel
  • Gestructureerd
  • Leerbaarheid

Middels een (online) vragenlijst die voornamelijk gericht is op gedrag en gedragskenmerken, wordt deze data afgezet tegen 16 universele organisatie competenties. Deze zijn i.s.m. het World Economic Forum samengesteld. Integraal wordt door middel van AI-algoritmen, wiskunde en statistiek persoonsdata onttrokken, welke verhoudingsgewijs uitmonden in zogenaamde beroepsindentificatie domeinen. Met behulp van kwantificeerbare data visualisaties worden concrete data in accurate informatie gepresenteerd. De impact leidt vaker tot een interventie moment, een interpretatie van de afstand tot (een) curriculum, richtinggevend voor ontwikkelingen en als oplossing van een probleem. Het onervaren individu maakt kennis met hoe in organisaties over zijn mogelijkheden en capaciteit wordt gedacht, het geeft antwoorden op vele vragen en dilemma’s, bijvoorbeeld de vraag: “Wat is de oorzaak dat deze persoon niet uit de verf komt in deze rol, functie of baan”?

 

Meer weten of een andere vraag?

Neem dan contact op met René en Esther.
Of kijk op www.vitality2improve.nl of https://www.instagram.com/vitality2improve/ of https://www.facebook.com/vitality2improve