Buigen of breken?

Een cliënt vatte zijn inzicht van een training onlangs mooi samen: “Misschien moet ik soms buigen om niet te breken!”.

Herken jij dat… dat je regelmatig het gevoel hebt dat jou onrecht wordt aangedaan? Of dat mensen continue over jouw grenzen gaan, en daarmee ook jouw normen en waarden tarten? En dat jij vervolgens jouw ‘gelijk’ wilt halen en er ‘vol’ in gaat? Tijdens onze 1-op-1 trainingen zijn verschillende dagelijkse voorbeelden voorbij gekomen die raken aan de titel van dit artikel: buigen of breken! Waar denk jij aan, als je aan een eigen situatie terugdenkt?

 

t moet buigen of breken

Als research voor deze post even op zoek gegaan naar de betekenis van het spreekwoord of de zegswijze “t moet buigen of breken”. Dit kan vertaald worden in “Het moet geschieden, hoe dan ook!”. Deze stelligheid is iets waar wij eigenlijk niet achter staan. Onze vertaling zou eerder zijn:

“Als je altijd de verkeerde kant op buigt, is breken misschien een betere optie!”. 

Denk daar maar eens over na… Wat komt er bij jou op, als jij onze vertaling leest? Kun jij een eigen situatie voor de geest halen die met deze vertaling samengevat kan worden? Of zegt dit je niet zo veel?

Voor ons is deze vertaling breed samen te vatten als een strijd die niet meer gestreden hoeft te worden. Omdat je vanuit authenticiteit en zelfvertrouwen in het leven staat. Je weet waar jij voor staat en waar jij voor gaat. Meningen van anderen zullen er altijd zijn. Net als goede adviezen. Zorg in ieder geval dat jij wel de route volgt naar jouw doel, en je niet van jouw doel en jouw richting laat afleiden.
Wij – René en Esther – hebben zelf ook meerdere ervaringen opgedaan met de verkeerde kant op buigen. Zowel in werk als privé. En hoe mooi als je dat uiteindelijk weet te keren en een puur en vrij leven kunt leven!??

Buigen of breken

Tot slot, een gedicht dat ik ooit tegenkwam en voor mezelf had opgeslagen.

Buigen in de wind als riet,
dat in aldoor ruisend zingen
ons vertelt van vele dingen,
wie niet luistert, hoort het niet.

Tot op ’t water buigt het neer
als de stormwind komt met vlagen.
maar opnieuw na stil verdragen,
wuift het zachtjes heen en weer.

Wat vertelt ons nu het riet,
heeft het ons misschien te zeggen,
het bijltje erbij neer te leggen
als iets ons leven niet ontziet?

Zou het zijn dat het ons leert,
als een storm gaat door ons leven,
te buigen, het niet op te geven
en door te gaan zodra hij keert?

(Auteur onbekend)

 

Meer informatie of behoefte om even af te stemmen?

Neem gerust contact op met René of Esther!  Of kijk op onze website: www.vitality2improve.nl