Effectief aan de slag met vitaliteit?

Effectief aan de slag met vitaliteit?

Sinds medio 2021 is Vitality2improve partner van het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV). Het NEV presenteert een innovatieve manier waarmee u real-time diepgaand inzicht creëert in de oorzaken achter werkbeleving en organisatorisch gedrag. Dankzij een slimme terugkoppeling op ieder niveau van de organisatie kunnen u en uw team direct aan de slag met het resultaatgericht oplossen van oorzaken van stress en het verbeteren van vitaliteit op de werkvloer. Dat wil toch iedere organisatie!?

Ga verder dan een Medewerker Tevredenheidsonderzoek (MTO)  of Risico Inventarisatie& Evaluatie (RIE)

Dankzij onze metingen maken wij het u gemakkelijk om periodieke metingen uit te voeren en resultaatgericht te investeren in de verbetering van vitaliteit op ieder niveau van de organisatie. Hieronder vindt u een reeks voordelen die u behaalt met onze software

 • Wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de oorzaken achter werkbeleving en organisatorisch gedrag (verzuim, verloop, productiviteit).
 • Prioritering van de belangrijkste uitdagingen en kansen op het gebied van vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.
 • Een evidence-based adviesrapport met praktische acties om resultaatgericht te investeren in het oplossen van de belangrijkste uitdagingen en in het benutten van de belangrijkste kansen.
 • Heldere doelstellingen en een concreet plan om mogelijke oplossingen met elkaar te integreren en te implementeren op verschillende organisatielagen.
 • Verhoging van vitaliteit, stressbestendigheid en veerkracht bij werknemers en leidinggevenden dankzij gepersonaliseerde meetbare interventies.

Evidence based meten en resultaatgericht investeren

Om tot een betrouwbare diagnose te komen maken we gebruik van het Job Demands – Resources Model. Dit is een wetenschappelijk getest model waarmee we een aantoonbare relatie kunnen leggen tussen werkkenmerken, werkbeleving en werkgedrag binnen teams, afdelingen en de organisatie.

Grip op de oorzaken achter verzuim en werkstress dankzij de wetenschap

 • Werkkenmerken
  De balans in werkkenmerken meten we kwantitatief met een wetenschappelijk onderbouwde scan vanuit het bewezen Job Demands-Resources model.
 • Werkbeleving
  Werkkenmerken koppelen we vervolgens aan belangrijke aspecten van de werkbeleving zoals betrokkenheid, vitaliteit, veerkracht en autonomie.
 • Organisatorisch gedrag
  Op basis van werkkenmerken en werkbeleving bekijken we wat de belangrijkste adviezen zijn om organisatorisch gedrag te verbeteren.

Gemakkelijk en praktisch gemaakt voor de gehele organisatie

De uitkomsten van de meting worden geautomatiseerd teruggekoppeld via een digitaal dashboard op drie niveaus:

 1. Organisatieniveau bestemd voor directie en HR
 2. Afdelingsniveau bestemd voor directie, HR en leidinggevenden
 3. Individueel niveau bestemd en alleen toegankelijk voor de werknemer

Zo ontvangt u een duidelijk overzicht van de meest significante uitdagingen en kansen op ieder niveau van de organisatie en kunt u gelijk aan de slag met de verbetering van vitaliteit binnen uw organisatie.
Uw personeel wordt voorzien van een persoonlijk dashboard waarin zij een duidelijk overzicht vinden van hun uitdagingen en kansen op het gebied van vitaliteit. Tevens kunnen zij in eigen regie direct aan de slag met gerichte interventies. Een sterk alternatief van het MTO onderzoek, waar je echt mee aan de slag kunt.

Uitvoering meting

De opzet, uitvoering en terugkoppeling van de diagnose duurt gemiddeld 2 weken en kan periodiek uitgevoerd worden onder al uw medewerkers. De tijdsinvestering per medewerker om deel te nemen is gemiddeld 45 – 60 minuten. Ons advies is om een eerste diagnose uit te voeren als nulmeting en deze vervolgens tenminste eens per jaar te herhalen. In de periode tussen de diagnoses kunt u met de actiepunten aan de slag, zodat u in de volgende meting de geboekte vooruitgang in kaart kan brengen en nieuwe prioriteiten kunt stellen vanuit HR.

Samen werken aan een vitale organisatie

Zodra u de meting heeft afgenomen op team-, afdeling- en organisatieniveau ontvangt u van onze specialisten een aanvullende rapportage. Vervolgens organiseren we een werksessie om samen met u de belangrijkste uitkomsten door te nemen. Tijdens deze werksessie zullen we samen dieper ingaan op de meest urgente uitdagingen en kansen die het rapport belicht en bespreken we de belangrijkste actiepunten en hoe u deze kunt aanpakken.

Samen met onze HR specialisten, vitaliteitsexperts en data-analisten gaat u aan de slag met het aanscherpen van het actieplan voor het bevorderen van vitaliteit. Hierbij worden het bestaande beleid en huidige interventies binnen uw organisatie meegenomen.

Resultaatgericht investeren

Met de uitkomsten van de werksessie ontwikkelen we samen met u een integraal vitaliteitsbeleid en actieplan. Middels dit actieplan kunt u samen met uw collega’s resultaatgericht aan de slag met het verbeteren van vitaliteit binnen uw organisatie. Zo tilt u uw HR afdeling naar een nieuw niveau van data gedreven en resultaatgerichter werken op het gebied van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, organisatievitaliteit en productiviteit. De diagnose is tevens in te zetten op een manier waarmee u de vooruitgang kan monitoren en onderbouwen richting uw stakeholders.

 • Verkrijg real-time inzicht in de energiebronnen en oorzaken van stress binnen uw organisatie.
 • Maak uw HR afdeling data gedreven en werk resultaatgerichter dan ooit tevoren.
 • Denk, meet en opereer integraal dankzij onze state of the art HR Analytics.

Meer weten?

Neem dan contact op met René of Esther.

#vitality2improve #nev #vitaliteit #preventie #datagedrevenHR