Samen tegen eenzaamheid

Het SamenSpelen-onderzoek

Waarom plaatsen wij dit bericht? 
Vanuit onze professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid gunnen wij iedereen een gelukkig leven. 
Eenzaamheid past daar niet in. Niet voor jongeren en niet voor ouderen. 
Wij hebben dus ook geen moment geaarzeld toen wij werden bevraagd of wij ons netwerk hier ook voor willen benaderen.
#samenspelen #samentegeneenzaamheid

Het onderzoek

In samenwerking met Coöperatie DELA en Games for Health onderzoekt de afdeling Geriatrie van het Radboudumc of het spelen van digitale spellen sociale contacten bij ouderen kan stimuleren. We hopen hiermee eenzaamheid onder ouderen te verminderen of voorkomen.

Laagdrempelig digitaal contact 

Onderzocht wordt of het spelen van spelletjes kan bijdragen aan het aangaan van laagdrempelig contact tussen ouderen en andere familieleden en vrienden. Van kinds af aan is het samen spelen immers de manier bij uitstek waarop we plezierig contact leggen met anderen. Daarom ontwikkelen de drie partijen momenteel een app met eenvoudige spelletjes, ontworpen met behulp van de input van ouderen.

Het zijn zowel digitale versies van bekende spellen (Galgje, Zeeslag), maar ook gloednieuwe spellen als Fotoslang en Emoji. De spellen zijn zo gemaakt dat ze persoonlijk en waardevol contact uitlokken. Ze lijken daarom geschikt om bestaande contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.

Wetenschappelijk onderzoek

Om inzicht te krijgen in de impact van spel op eenzaamheid is een groot onderzoek opgezet. Dit gebeurt onder leiding van Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie van het Radboudumc. In het onderzoek worden deelnemers willekeurig verdeeld over drie groepen. De drie groepen ontvangen elk een verschillende versie van de app. In elke app zit een interactieve vragenlijst die deelnemers maandelijks, verspreid over 12 maanden, beantwoorden. In de apps van de twee spelgroepen zit daarnaast een gevarieerd spelaanbod. U kunt daarmee zo vaak spelen als u wilt. In de app van de controlegroep worden geen spellen aangeboden. Hiervoor hoeven deelnemers alleen de app te installeren.

Gezocht!

We zoeken 2200 enthousiaste vrijwilligers van 65 jaar of ouder die mee willen doen aan dit onderzoek. Met hen hopen Coöperatie DELA, Games for Health en het Radboudumc eenzaamheid onder ouderen te kunnen verminderen.

Meer informatie

Meer informatie over de app en het onderzoek is te vinden op www.samenspelen.online. Daar kunt u zich  ook aanmelden (indien 65 jaar of ouder). Ben jij jonger en wil jij samen spelen met een bekende of onbekende oudere? Download dan in ieder geval de app en nodig mensen om je heen uit; de app is voorbereid om heel makkelijk jouw netwerk uit te kunnen nodigen. Wil jij nóg meer betekenisvol zijn en ook voor iemand die je niet wilt voor een glimlach op het gezicht zorgen? Stuur dan een bericht naar Jeroen Janssen ([email protected]) om je aan te melden.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jeroen Janssen, onderzoeker in het project, op [email protected] of tel. 06 – 31 12 51 41