Vitality2improve en Stress Alert System werken samen!

Wie de achterliggende oorzaak van stress niet begrijpt, lost stress niet op en loopt zichzelf uiteindelijk voorbij.

Dus: wordt het geen tijd voor een collectief non-stop preventiebeleid, in plaats van een individuele ad-hoc aanpak? De combinatie van een toegankelijke tool (Stress-Alert-System) een gerichte team- of persoonlijke interventies (door Vitality2improve), kan het gemiddelde stressniveau van mensen snel verlaagd worden. En ook tot 75% op stressgerelateerde verzuimkosten worden bespaard. Win-win, voor medewerker én organisatie!

Stress-Alert-System heeft zich gespecialiseerd in het vroegtijdig signaleren van stressontwikkeling.

Met het periodieke online stressonderzoek ondersteunt de tool medewerker en organisatie bij het bewaken van een gezond stressniveau. Stress-Alert-System heeft zich tot doel gesteld om een collectief bewustwordingsproces op gang te brengen. Dit bewustwordingsproces zal op individueel niveau moeten leiden tot een verbetering van de eigen levenskwaliteit en op collectief niveau tot meer betrokkenheid en een beter onderling begrip. Stress-Alert-System laat mensen halfjaarlijks stilstaan bij de invulling van hun leven: “Hoe ga je met jezelf om en hoe ga je met anderen om?” Stress-Alert-System laat mensen eerst het gesprek met zichzelf aangaan, voordat ze het gesprek met de ander aangaan. Zo worden misverstanden en frustraties voorkomen.

Stress-Alert-Systeem biedt inzicht. Vitality2improve begeleid jou om met die inzichten aan de slag te gaan. Op een leuke en interactieve en vooral effectieve manier! Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!